2009, മാർച്ച് 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഗോമ്പറ്റീഷൻ: 20 - കരീം മാഷ്

കൈപ്പള്ളി ആരംഭിച്ചു എല്ലാരും സഹകരിച്ച ഒരു ബ്ലോഗ് ഈവന്റിലെ എന്റെ കോണ്ട്രിബ്യൂഷന്‍.
ഈ ലിങ്കില്‍ ഞെക്കിയാല്‍ കാണാം
ഗോമ്പറ്റീഷൻ: 20 - കരീം മാഷ്

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ബ്ലോഗ് എഴുതുകാരോടു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും.
അവർ എഴുതുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ postകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പേടും.
commentകളിലായി വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.
ഉത്തരം പറയുന്ന വ്യക്തി ബ്ലോഗില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രചനാശൈലിയില്‍ നിന്നോ മറ്റു രീതികളില്‍ നിന്നോ ആളിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സൂചനകള്‍ ഇല്ലാത്തവിധത്തില്‍ കപടശൈലിയില്‍ എഴുതുകയോ തീരെ ചുരുങ്ങിയവാക്കുകളില്‍ ഉത്തരം പറയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആദ്യം (1) ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് 12 point
രണ്ടാമതു് (2) ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് 8 point
മൂന്നാമതു് (3) ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് 6 point
നാലാമതു് (4) ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് 4 point
അതിനു ശേഷം ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും 2 point
Clue ഇല്ലാതെ ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് 3 point Bonus ലഭിക്കുന്നതാണു്.
നാലു് (4) പേരെങ്കിലും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ clue ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

10 പേരു് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ശരി ഉത്തരം വെളിപ്പെടുത്തി മത്സരം അവസാനിക്കും.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഉത്തരം എഴുതാം. ഓരോ തവണ ഉത്തരം മാറ്റുന്നതിനു penalty ഉണ്ടാകുന്നതാണു് (മൊത്തം scoreൽ നിന്നും 2 point കുറക്കും) (Section4/4 നോക്കുക).
ഒരു വ്യക്തി എഴുതുന്ന അവസാനത്തെ ഉത്തരം മാത്രമെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളു. (Section 4/4 അനുസരിച്ചു് ഒന്നിലധികം ഒത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള penaltyയും ഈടക്കുന്നതാണു)


Section 2 Submissions


മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ blog profile സഹിതം sillyanswerstostupidquestions@nishad.net എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.
അയച്ചു തരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ email forward ചെയ്യരുതു്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഉത്തരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

Section 2B Scoring
ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ട വിധം: Commentന്റെ അവസാനം ഒരു വരിയായി വ്യക്തമായി ബ്ലോഗ് ഉടമയുടേ profileൽ കാണുന്ന പേരു് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു്.
ഉദാഹരണം:
എന്റെ ഉത്തരം: കൈപ്പള്ളി.
എഴുതാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം:
"കൈപ്പള്ളി അല്ലെ?", "കൈപ്പള്ളി ആയിരിക്കില്ലെ", "എന്റെ ഗസ്സ്: കൈപ്പള്ളി", "എന്റെ സംശയം: കൈപ്പള്ളി", "മിക്കവാറും കൈപ്പള്ളി ആയിരിക്കും", "കൈപ്പള്ളി അയിരിക്കതിരിക്കൻ വഴിയില്ലാതില്ല". സംശയം ഒഴിവാക്കാൻ Blog Profileലേക്കു് മാത്രം ഒരു Link കൊടുക്കാവുന്നതാണു്.


ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഉത്തരങ്ങളുടെ ഉടമ എഴുതുന്ന commentകൾ യാതൊരു വിധത്തിലും മത്സരാർത്ഥികളുടേ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കരുതു്.
ഉദ: ദേവൻ എന്ന Bloggerന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ. ദേവൻ commentലൂടെ "ഇതു് xyz bloggerന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ആകുമോ ?" എന്നു ചോദിച്ചു് മത്സരാർത്ഥികളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഉത്തരം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും 24 മണിക്കൂറിനുള്ള അവസാനിക്കുന്നതാണു്.

Section 3 Objective

തമാശ പരിപാടിയാണെന്നുള്ളതു് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നും പറയരുതു് . ആരെങ്കിലും serious ആയിട്ടുള്ളതായി തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ മത്സരം disqualify ചെയ്യും.


Section 4 Penalty
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 2 point penalty അടിക്കുന്നതായിരിക്കും:

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ bloggerന്റെ പേരു് വീണ്ടും ഉത്തരമായി എഴുതുക.

സ്വന്തം അഭിമുഖത്തിന്റെ postൽ കയറി സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക.
ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ പോസ്റ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി താനല്ല എന്നു commentലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക.
എഴുതിയ കമന്റു് delete ചെയ്യുക.
ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ commentൽ പറയുക.
Profile Link കളോ പ്രസക്തമായ blog linkകളോ അല്ലാതെ മത്സരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത link കൊടുത്ത മത്സരം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുക.
comment എഴുതുന്ന വയ്ക്തിയുടെ സ്വന്തം blogലേക്കും profileലേക്കും link കൊടുക്കുക
ഉത്തരം ഒന്നും എഴുതാതെ ഒന്നിലധികം Off Topic comment എഴുതുക. (ആദ്യ commentൽ തന്നെ comment tracking തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു്) .

ഉത്തരം ഒന്നും പറയാതെ Comment Trackingനു വേണ്ടി മാത്രം comment എഴുതുക.

മത്സരം നടത്തിപ്പുകാരനെ phoneലൂടെയും ചാറ്റിലൂടെയും വിളിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞു് Trial എറിഞ്ഞു നോക്കുക
Commentൽ Blog ഉടമ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരു് ഉത്തരമായി പറയുന്നെങ്കിൽ ഗോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന മത്സരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഭാവി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പേരു നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണു്.Section 5 അലമ്പ്
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കും 2 minus ലഭിക്കുന്നതാണു്


ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള തമ്മി-തല്ലു
നാലു (4) പേർ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞാൽ quiz നടത്തുന്ന കൈപ്പളിക്കും penalty കൊടുക്കാം.
ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ സ്വകാര്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അസത്യങ്ങൾ എഴുതി മത്സരാർത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതായി നാലു (4) പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽ. ഉത്തരം എഴുതിയ വ്യക്തിക്ക് മത്സരം നടത്തിപ്പുകാരൻ തീരുമാനിക്കുന്ന തക്കതായ Penalty കൊടുക്കുന്നതാണു്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: